Ремонт шестеренчатого насоса НШ

В данній статті розглянемо технологію ремонта шестерних насосів НШ на прикладі радянського насоса НШ-32. По суті імпортні шестеренні насоси конструктивно нічим не відрізняються, тому технологія ремонту шестерних насосів імпортного виробництва – така сама. Радянський зразок був вибраний з метою більш зрозумілого опису технічних характеристик для порівняння продуктивності до та після ремонту.

До нас в ремонт потрапив гідронасоса НШ-32. Ретельна дефектовка виявила такі проблеми як зношування стінок і дна колодязів корпусу, торців шестерень та поверхонь цапф, отворів втулок під цапфу, відколювання кромок буртиків кришки насоса під ущільнювальний сальник, знос площини кришки.

Ремонт шестеренчатого насоса

Ремонт шестеренчатого насоса роблять у тому випадку, якщо у нього об’ємний К. П.Д. менше 0,6 (після заміни ущільнень). Щоб правильно контролювати цей показник, необхідно розрізняти позначення гідравлічних насосів. У маркуваннях НШ-10Д, НШ-32 та НШ-46У цифра відповідає теоретичній продуктивності нового насоса в кубічних сантиметрах за один оберт шестерень. Літери Д, після цифри означають модель насоса. Напрямок вирішення ведучої шестерні показано на табличці насоса буквою Л (ліве) або П (праве, але найчастіше не позначають).

Розміри корпусу шестерного насоса, мм. Таблиця 1

Маркування насоса

Маркування

Д

Д1

Д2

d1

d2

A

H

H1

НШ-32У-Л

Новий

55+0,02

66+0,5

59+0,2

37+0,17

23,5

44,65

84+0,1

101

Р1*

55,5+0,02

66+0,5

59,5+0,2

37+0,17

23,5

44,65

84,3+0,1

101

Р2*

54,7+0,02

66+0,5

58,5+0,2

37+0,17

23,5

44,65

84,3+0,1

101

Р3*

54,5+0,02

66+0,5

58,5+0,2

37+0,17

23,5

44,65

84,3+0,1

101

 

* Розміри для корпусів, відновлених обтисканням

При розбиранні насосів викручують болти, знімають кришку насоса та виймають деталі вручну. Знімач застосовують лише при знятті з гнізда нижньої пари втулок. Втулки кришки і кільця ущільнювача насосів НШ-32 і НШ-46 взаємозамінні, але якщо насос збирають знову з цих деталей, то особлення втулок і шестерень не допускається.

Насоси, що надійшли вперше в ремонт, ремонтують методом зміщення шестерень концентричними втулками. Цей спосіб дозволяє відремонтувати насос з меншими витратами, оскільки відновлення корпусу насоса зводиться до однієї операції – розточування колодязів на збільшений розмір (табл.1; рис.1). Насос збирають з ексцентриковими втулками, величина зміщення осі шестерень повинна бути дорівнює половині різниці розмірів головок зубців шестерень і колодязів корпусу.

Ремонт шестеренчатого насоса

Малюнок 1. Корпус гіндронасоса НШ

При більшому зносі поверхонь корпусу насоса (другий та третій ремонт) корпус піддають пластичної деформації – обтискання у гарячому стані.

Ремонт шестеренчатого насоса

Мал. 2. Пристосування для обтиснення корпусу насоса: 1-ремонтований корпус насоса; 2-виштовхувач; 3-матриця; 4-корпус прессформи; 5-пуасон; 6-верхня плита.

Для цього корпус поміщають в електронагрівальну піч з автоматичним регулюванням температури та витримують 30 хв. при 500+10 0 С. Потім корпус встановлюють у матрицю 3 (рис.2) пристосування та обтискують під пресом. Обтискання корпусу повинно бути завершене при температурі не нижче 4300 С. Обтиснутий корпус піддають термічній обробці: нагрівання та витримка 30хв. при 5200 С, загартування у воді з температурою 60-1000 С і відпустка (старіння) протягом 4-6ч при 170-1800 С. У обжатого корпусу розточують на токарному верстаті 1Л62Б або на фрезерних верстатах 6М82 і 6М12П. 3).

Зв’язуйтесь з нами!

Наша компанія приймає в ремонт шестеренчатих насосів НШ майже всіх імпортних та вітчизняних виробників.

Ремонт шестеренчатого насоса

Мал. 3. Пристосування для розточування корпусів шестерних насосів: а – кондуктор для безштифтової установки корпусу; б – пристосування для розточування; в-оправлення; 1-корпус пристосування; 2-штифт; 3-вісь корпусу; 4-корпус кондуктора; 5-рухливий конус; 6-затискач; 7-різцеве оправлення; 8-затискний гвинт; 9-різець; 10-штифт; 11-різець.

Еліпсність розточених колодязів повинна бути не більше 0,01 мм, конусність – не більше 0,02 мм, непаралельність осей колодязів – не більше 0,03 мм, а розбіжність площин днищ колодязів корпусу – не більше 0,02 мм. Глибину колодязів контролюють індикатором.

Для відновлення шестерень насосів шліфують зношені поверхні цапф, торці та поверхні головок зубів шестерень до ремонтних розмірів на верстаті круглошліфувальному 3Б12. Шліфувальний круг марки ПП-300х40х127-Ек заправляють для шліфування торців шестерень, як показано на малюнку 4. Радіус закруглення кромок зубів повинен становити 0,01мм.

Ремонт шестеренчатого насоса

Мал. 4. Шліфування торців шестерень: а – положення кромки кола при шліфуванні; б-шліфування торця; в-заправлення шліфувального кола.

Биття торців зубів шестерень щодо центрової лінії допускається трохи більше 0,01мм. Шліфувальний круг слід правити після обробки 20-30 шестерень розміри шестерень після шліфування наведені в таблиці 2.

Розміри шестерень шестерного насоса після шліфування. Таблиця 2

Маркування насоса

Маркування

Наружний діаметр головки зуба шестерні, мм

Діаметр цапфи, мм

Довжина зуба шестерні, мм

НШ-32У-Л

Новий

55

26

22,04

Р1

54,8

25,9

21,8

Р2

54,7

25,8

21,7

Р3

54,6

25,7

21,5

 

Глибина цементованого шару шестерні після обробки має бути не менше 0,8мм (твердість HRC 58-62).

Залежно від довжини зуба відремонтовані шестерні кожного ремонтного розміру сортують за групами з інтервалом 0,005 мм, користуючись важелем.

Втулки насосів ремонтують способом пластичної деформації обтисканням (рис.5) холодному стані.

Ремонт шестеренчатого насоса

Мал. 5. Пристосування для обтиснення втулок: а-пристосування для обтиснення втулок; б-втулка; 1-стрижень (робочий інструмент); 2-пуасон; 3-втулка; 4-матриця; 5-вкладиш; 6-виштовхувач; 7-корпус матриці.

Розміри заготовки втулки після обтиснення наведено у таблиці 3.

Розміри заготовки втулки після обтиснення Таблиця 3

Маркеровка шестерного насоса 

 

D

D

A

L

L

B

НШ-32У-Л

57+0,1

24,8+0,1

23+0,1

44

17

10

У обтиснутої втулки проточують торець, маслянну канавку до діаметра d1 (рис.6) розгортають або розточують отвір під цапфу до розміру d.

Ремонт шестеренчатого насоса

Мал. 6. 

При механічній обробці застосовують ексцентриковий цанговий патрон (мал.7), який дозволяє обробляти втулки з ексцентриком.

Ремонт шестеренчатого насоса

Мал. 7. Ексцентриковий цанговий патрон: 1-цанг; 2-фіксатор втулки; 3-регулювальний болт; 4-корпус патрона; 5-затискні гвинти.

Для обробки торцевих площин Б і (див. рис.6) на супорті за допомогою спеціальної головки встановлюють два різці (рис.8) так, щоб довжина втулки після обробки відповідала даним таблиці 4.

 

Ремонт шестеренчатого насоса

22,325Мал. 8. Розміри втулки після механічного оброблення (див. рис.6), мм Таблиця 4

Маркування гідронасоса

Маркировка

Д

d

d1

НШ-32У-Л

Нова втулка

55

26+0,015

27,5+0,015

22,325

Р1

28,25

25,9+0,015

27,5+0,015

22,325

Р2

28,3

25,8+0,015

27,5+0,015

22,325

Р3*

28,4

25,7+0,015

27,5+0,015

22,325

* Розміри для корпусів насосів, відновлених обтисканням.

Маркування гідронасоса

Маркування

L

L1

A

e

НШ-32У-Л

нова втулка

 

42,5-0,34

 –

Р1

28,25

42,5-0,34

22,325

0,35+0,01

Р2

28,3

42,5-0,34

22,325

0,45+0,01

Р3*

28,4

42,5-0,34

22,325

0,50+0,01

 

Висота втулок, оброблених одночасно двома різцями, зазвичай відрізняється лише на 0,005мм, і втулки відповідають одній групі. Стикові площини втулок фрезерують на фрезерному верстаті за допомогою пристрою (мал.9)

Ремонт шестеренчатого насоса

Мал.9. Фрезерування стикової площини втулок: 1-втулки; 2-фрези.

Нерівності поверхні привалки кришки 1 (мал.10) насоса усувають фрезеруванням цієї поверхні до виведення слідів зносу. Якщо у кришки буртик, що утримує стопорне кільце сальника, відламаний, то на місці буртика роблять виточення і в кришку встановлюють сталеве кільце 2, гвинтами 3, що прикріплюється.

Ремонт шестеренчатого насоса

Мал. 10. Відновлення стопорного буртика кришки корпусу насоса: 1-кришка; 2-кільце; 3-гвинт.

Втулки і шестерні, є сполученими деталями, підбирають за розмірними групами так, щоб довжина кожної пари нижніх втулок, шестерень та верхніх втулок відрізнялася не більше ніж 0,005мм. Втулки, встановлені в корпус, не повинні виступати більш ніж на 0,005 мм одна щодо іншої. Гумові кільця ущільнювачів і манжету, що втратило початкову пружність, замінюють. Підібрані шестерні та втулки перед збиранням насоса змащують дизельним маслом. 

При складанні лівого обертання корпус встановлюють у пристрій або лещата з мідними губками так, щоб вхідний отвір було направлено до робочого. Підібрану пару (ліву та праву) нижніх втулок вставляють у колодязі корпусу насоса. Ведучу шестірню встановлюють у праву криницю, а ведену – у ліву. 

При складанні насоса правого обертання ведучу шестерню встановлюють у ліву колодязь, а ведену – у праву. Сальник змащують тонким шаром графітового мастила або солідолом і запресовують у кришку за допомогою оправлення. Маслознімна кромка сальника повинна бути звернена до внутрішньої сторони кришки. Зібраний насос обкатують і випробовують на стенді КІ-4200 або КІ-4815 (мал.11)

Ремонт шестеренчатого насоса

Мал. 11. Випробування шестерного насоса: а-установка насоса на стенді КІ-4200; б-схема приєднання насоса до гідравлічної системи; 1-штуцера для приєднання гідроагрегатів; 2-нагнітальний шланг; 3-випробуваний насос; 4-шланг всмоктувальної порожнини насоса; 5-скоба кріплення насоса; 6-витратний бак; 7-фільтр; 8-лічильник витрати рідини; 9-радіатор системи охолодження; 10 – відцентровий фільтр; 11-переливний золотник; 12-тумблер лічильника оборотів; 13-лічильник оборотів; 14-манометр високого тиску; 15-блок низького тиску з манометром; 16-дросель; 17-триходовий кран.

Режим обкатки: без тиску – 4хв., при тиску 2,0МПа – 7хв., при 4,0МПа – 5хв, при 7,0МПа – 4хв., при 10,0МПа – 12хв., та при 13,5Мпа – п’ять циклів по 0,5 хв. Тиск у нагнітальній магістралі регулюють дроселем.

Насоси випробовують на продуктивність при тиску 10 МПа та температурі олії 45-550С. Результати випробувань повинні відповідати показникам, наведеним у таблиці 5.

Показники відремонтованих шестерних насосів. Таблиця 5

Маркеровка насаоса

МАркеровка

Розрахункова подача за один оберт вала, см3

Подача при частоті обертання валу 1650 об/хв, л/хв

Показники на стендах КИ-4200 та КИ-4815

Контрольний об’єм по лічильнику, л

Максимальне число обертів вала гідронасоса

НШ-32У-Л

Р1

32,07

47,60

60

1090

Р2

31,61

46,80

60

1110

Р3

30,86

45,80

60

1130

 

Продуктивність відремонтованого насоса повинна бути не менше ніж 90% від розрахункової, тобто. об’ємний коефіцієнт корисної дії має бути не менше 0,9. Якщо продуктивність насоса менше 60% від розрахункової, тобто коли об’ємний коефіцієнт корисної дії насоса менше 0,6, такий насос підлягає ремонту.

Зв’язуйтесь з нами!

Наша компанія приймає в ремонт шестеренчатих насосів НШ майже всіх імпортних та вітчизняних виробників.

Тип послугиЦіна та сроки виконання робіт
Ремонт шестеренчатого насоса BoschЦіна та сроки залежать від виду НШ, кількості секцій та об'єму робіт. Сроки ремонта 2-5 робочих днів.
Ремонт шестеренчатого насоса John DeereЦіна та сроки залежать від виду НШ, кількості секцій та об'єму робіт. Сроки ремонта 2-5 робочих днів.
Ремонт шестеренчатого насоса New HollandЦіна та сроки залежать від виду НШ, кількості секцій та об'єму робіт. Сроки ремонта 2-5 робочих днів.
Ремонт шестеренчатого насоса CaseЦіна та сроки залежать від виду НШ, кількості секцій та об'єму робіт. Сроки ремонта 2-5 робочих днів.
Ремонт шестеренчатого насоса ClaasЦіна та сроки залежать від виду НШ, кількості секцій та об'єму робіт. Сроки ремонта 2-5 робочих днів.
Ремонт шестеренчатого насоса CasappaЦіна та сроки залежать від виду НШ, кількості секцій та об'єму робіт. Сроки ремонта 2-5 робочих днів.
Ремонт шестеренчатого насоса ParkerЦіна та сроки залежать від виду НШ, кількості секцій та об'єму робіт. Сроки ремонта 2-5 робочих днів.
Ремонт шестеренчатого насоса CommercialЦіна та сроки залежать від виду НШ, кількості секцій та об'єму робіт. Сроки ремонта 2-5 робочих днів.
Ремонт шестеренчатого насоса RexrothЦіна та сроки залежать від виду НШ, кількості секцій та об'єму робіт. Сроки ремонта 2-5 робочих днів.
Ремонт шестеренчатого насоса SauerЦіна та сроки залежать від виду НШ, кількості секцій та об'єму робіт. Сроки ремонта 2-5 робочих днів.
Ремонт шестеренчатого насоса DenisonЦіна та сроки залежать від виду НШ, кількості секцій та об'єму робіт. Сроки ремонта 2-5 робочих днів.
Ремонт шестеренчатого насоса JCBЦіна та сроки залежать від виду НШ, кількості секцій та об'єму робіт. Сроки ремонта 2-5 робочих днів.
Ремонт шестеренчатого насоса SundstrandЦіна та сроки залежать від виду НШ, кількості секцій та об'єму робіт. Сроки ремонта 2-5 робочих днів.
Ремонт шестеренчатого насоса HPIЦіна та сроки залежать від виду НШ, кількості секцій та об'єму робіт. Сроки ремонта 2-5 робочих днів.
Ремонт шестеренчатого насоса