Ремонт гідронасоса Casappa від екскаватора CASE. Заниження висотних розмірів.

До нашої майстерні потрапив на ремонт гідронасос Casappa від екскаватора Case. Зі слів замовника стало відомо, що насос поступово втрачав потужність, працював лише на холодному маслі, а потім зовсім перестав створювати тиск.

Після тривалої експлуатації шестеренного гідравлічного насоса Casappa внаслідок появи дефектів у деталях шестерних насосів може відбуватися падіння тиску та продуктивності.

У насосі Casappa виявився знос шестерень, валиків (осей шестерень), втулок та корпусу з кришкою. На торцях шестерень і втулок утворюються кільцеві задири, поверхня їх стає хвилястою.

Внаслідок зносу підшипників та прогину валиків у напірній порожнині виникає місцевий знос отворів корпусу з боку всмоктуючої порожнини та знос шестерень по колу виступів. Наслідком роботи шестеренного гідравлічного насоса Casappa на забрудненій рідині незначне зношування розточування корпусу може бути і з боку напірної порожнини.

Ремонт гідронасоса Casappa

Ремонт гідравлічного насоса Casappa. Ремонт шестерень, відновлення корпуса.

Основним каналом витоків рідини в шестеренному насосі Casappa є торцеві зазори між зубчастими колесами та втулками (75-80% сумарних витоків у насосі). Це тим, що робочий обсяг обмежується вузькими поясками, мають відносно велику протяжність.

При ремонті шестеренного насоса Casappa без грубих пошкоджень розточеного отвору корпусу відновлювати зношену поверхню розточування не слід, тому що необхідний радіальний зазор після заміни зношених шестерень та опорних елементів практично відновлюється.

Зношування торців зубчастих коліс усувають шліфуванням при забезпеченні неперпендикулярності торцевих поверхонь осям коліс не більше 0,01 мм на довжині 100 мм. Зубчасті колеса зі зношеним профілем зубів замінюють на нові.

Ремонт гідронасоса Casappa
Ремонт гідронасоса Casappa

Коли виконують ремонт гідронасоса Casappa до нових шестерень пред’являють такі технічні вимоги:

  • – співвісність посадкового отвору із зовнішнім діаметром зубчастого колеса повинна бути до 0,01 мм;
  •  – співвісність зовнішньої та ділильної кіл до 0,02 мм;
  • – коливання розмірів зубчастих коліс по ширині трохи більше 0,01 мм;
  • – конусність та овальність по зовнішній поверхні не більше 0,02 мм.

Чистове обточування і розточування отвору, а також підрізання торців проводять з одного заготівельного установка, забезпечуючи необхідну перпендикулярність торця осі посадкового отвору, що приймається за настановну базу при нарізуванні зубів. Після термічної обробки зубці шліфують. Припуск під попереднє шліфування має бути 0,25-0,5 мм, під остаточне 0,08-0,15 мм. Для особливо точних насосів колеса доводять чавунними зубчастими притирами з тонким абразивом (зернистість 200-250) серед мінерального масла. Припуск на доведення дорівнює 0,05-0,1 мм.

Зношені валики замінюють на нові. Зношені торці опорних втулок шліфують. Після шліфування необхідно відновити канавки для проходу олії, що замикається у западинах коліс насоса під час його роботи.

 Для забезпечення нормальної роботи коліс опорні втулки попарно шліфують. Паралельність торців має бути забезпечена до 0,01 мм, биття зовнішньої циліндричної поверхні щодо осі отвору. Не більше 0,01 мм, неперпендикулярність торців осі – не більше 0,01 мм.

Ремонт гідронасоса Casappa - відео випробування після ремонту

При заміні зубчастих коліс (шестерень) або опорних втулок шліфуванням одного з торців корпусу або втулок необхідно забезпечити ширину корпусу на 0,06-0,08 мм більше від загального розміру по ширині зубчастого колеса з опорними втулками.

При ремонті насоса Casappa у разі помітного зносу торцевого ущільнення або пошкодження контактуючих поверхонь торець втулки ущільнення та кришки корпусу шліфують. Неперпендикулярність торця осі втулки повинна бути не більше 0,01 мм.

Всі ущільнення замінюються на нові. Перед складанням всі деталі насоса Casappa повинні бути промиті в солярці та змащені тонким шаром мінеральної олії. Щоб уникнути перекосу та затиску валиків гвинти кріплення кришок необхідно закручувати, поперемінно збільшуючи силу затягування та перевіряючи легкість обертання приводного валу насоса.